DB_navi7
 

대봉저수지 봄
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2022-04-30 13:13:18
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/200s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2022-04-30 13:14:45
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/200s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2022-04-30 13:15:20
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/200s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2022-04-30 13:35:07
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/200s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2022-04-30 13:47:59
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/200s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2022-04-30 13:45:02
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/200s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
대봉리에서!
    
제목: 대봉저수지 봄


사진가: 晴景/조상규 * http://csgphoto.pe.kr

등록일: 2022-05-01 09:34
조회수: 101


_DSC1719.jpg (1.88 MB)
_DSC1726.jpg (1.23 MB)

More files(4)...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
낙동강 하굿둑 야경
晴景/조상규
h:19
2023-09-04 09:48
낙동강 하굿둑
晴景/조상규
h:21
2023-08-29 06:22
창포원
晴景/조상규
h:52
2023-05-22 22:10
작약꽃
晴景/조상규
h:71 c:1 v:1
2023-05-09 22:06
유채꽃과 버들
晴景/조상규
h:85 c:1 v:1
2023-05-09 22:00
위양리 팽나무
晴景/조상규
h:59
2023-04-30 16:49
월성계곡
晴景/조상규
h:54 c:1 v:1
2023-04-29 08:58
위양지 봄
晴景/조상규
h:48
2023-04-28 19:37
튤립
晴景/조상규
h:66
2023-04-09 08:10
튤립
晴景/조상규
h:57
2023-04-09 08:09
튤립
晴景/조상규
h:90
2023-04-04 20:37
개나리
晴景/조상규
h:39
2023-03-23 09:11
수련잎과 우렁이
晴景/조상규
h:41
2023-03-17 21:12
와룡매
晴景/조상규
h:48
2023-03-05 08:20
매화
晴景/조상규
h:142
2023-03-04 21:34
대산 플라워랜드
晴景/조상규
h:110
2022-05-11 14:39
신전리 이팝나무
晴景/조상규
h:139 c:2 v:1
2022-05-06 22:17
천곡리 이팝나무
晴景/조상규
h:114
2022-05-06 07:33
메타세쿼이아
晴景/조상규
h:105
2022-05-05 08:42
대봉저수지 봄
晴景/조상규
h:101
2022-05-01 09:34
1   2   3   4   5   6   7   8   9  
    
◆ 홈페이지에 게시된 사진작품은 본 사이트 를 감상을 목적으로 합니다. 저작권자와의 상의 없이 이용하거나 타 사이트 게재되는 것을 금지합니다 .◆
  Copyright(c) http://csgphoto.kr/Design by Mungogae All rights reserved.