DB_navi7
 

대봉저수지 봄
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2022-04-30 13:13:18
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/200s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2022-04-30 13:14:45
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/200s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2022-04-30 13:15:20
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/200s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2022-04-30 13:35:07
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/200s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2022-04-30 13:47:59
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/200s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2022-04-30 13:45:02
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/200s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | 35mm equiv 35mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
대봉리에서!
    
제목: 대봉저수지 봄


사진가: 晴景/조상규 * http://csgphoto.pe.kr

등록일: 2022-05-01 09:34
조회수: 50


_DSC1719.jpg (1.88 MB)
_DSC1726.jpg (1.23 MB)

More files(4)...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
대산 플라워랜드
晴景/조상규
h:44
2022-05-11 14:39
신전리 이팝나무
晴景/조상규
h:53 c:2 v:1
2022-05-06 22:17
천곡리 이팝나무
晴景/조상규
h:53
2022-05-06 07:33
메타세쿼이아
晴景/조상규
h:51
2022-05-05 08:42
대봉저수지 봄
晴景/조상규
h:50
2022-05-01 09:34
위양지 봄
晴景/조상규
h:22
2022-04-30 22:35
도심의 봄
晴景/조상규
h:30
2022-04-21 09:08
위양지 봄
晴景/조상규
h:43 c:2 v:1
2022-04-14 19:24
수련과 벚꽃
晴景/조상규
h:32
2022-04-12 20:00
주남저수지 둑길 유채
晴景/조상규
h:32
2022-04-11 08:41
퇴래천 풍경
晴景/조상규
h:28
2022-04-03 20:15
만년교 봄
晴景/조상규
h:37
2022-04-03 19:33
연지못 봄
晴景/조상규
h:29
2022-04-02 23:13
영산 만년교 봄
晴景/조상규
h:32
2022-03-31 18:56
수선화가 있는 풍경
晴景/조상규
h:25
2022-03-27 16:37
해초기 있는풍경
晴景/조상규
h:50 c:2 v:1
2022-02-11 21:24
상춘정
晴景/조상규
h:73
2021-08-04 20:31
포리 소공원 금계국
晴景/조상규
h:98
2021-06-01 21:28
밀양 아리랑 수변공원
晴景/조상규
h:108
2021-05-29 21:44
고령 포리 소공원
晴景/조상규
h:107
2021-05-29 06:41
1   2   3   4   5   6   7   8  
    
◆ 홈페이지에 게시된 사진작품은 본 사이트 를 감상을 목적으로 합니다. 저작권자와의 상의 없이 이용하거나 타 사이트 게재되는 것을 금지합니다 .◆
  Copyright(c) http://csgphoto.kr/Design by Mungogae All rights reserved.