DB_navi7
 

수국과 물레방아
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2021-06-27 16:42:59
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/5s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2021-06-27 16:42:59
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/5s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2021-06-27 16:46:54
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/13s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2021-06-27 16:46:54
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/13s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2021-06-27 16:51:11
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/5s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2021-06-27 16:54:48
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/2s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2021-06-27 17:04:35
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 0.8s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 15.00mm | 35mm equiv 15mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2021-06-27 17:06:27
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/2s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 15.00mm | 35mm equiv 15mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2021-06-27 17:18:50
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/8s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 15.00mm | 35mm equiv 15mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
작은 공원으로 조성된 곳이라 그냥 지나칠 수 있는 장소이다
아름다운 무지개, 다리가 있는 곳인데 숲이 울창하여 밖에서는 안쪽을 볼 수가 없다
다리를 건너면 수국과 물레방아 낙수가 한층 운치를 더한다.
    
제목: 수국과 물레방아


사진가: 晴景/조상규 * http://csgphoto.pe.kr

등록일: 2021-06-29 15:08
조회수: 38


_DSC3574.jpg (2.23 MB)
_DSC3574_1.jpg (1.56 MB)

More files(7)...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
와인잔 폭포(미리내폭포)
晴景/조상규
h:9
2021-07-24 09:57
양배추와 큰솔
晴景/조상규
h:14
2021-07-24 09:47
여름 고랭지
晴景/조상규
h:16
2021-07-24 09:42
해바라기
晴景/조상규
h:21
2021-07-16 17:50
홍연
晴景/조상규
h:20
2021-07-15 20:29
능소화
晴景/조상규
h:28
2021-07-07 17:58
물레방아
晴景/조상규
h:21
2021-07-07 17:57
수국과 물레방아
晴景/조상규
h:21
2021-07-07 17:54
수국과 물레방아
晴景/조상규
h:38
2021-06-29 15:08
반영
晴景/조상규
h:18
2021-06-25 15:52
고성 청룡사
晴景/조상규
h:25
2021-06-25 06:52
수국피는 쑥섬
晴景/조상규
h:28 c:2 v:1
2021-06-22 23:05
쑥섬 풍경
晴景/조상규
h:47
2021-06-20 15:04
오봉 저수지 솔바위
晴景/조상규
h:24
2021-06-08 18:39
부석사 삼층석탑
晴景/조상규
h:115
2020-09-15 12:30
상춘정
晴景/조상규
h:85
2020-09-11 10:56
벼밭과 메타세쿼이아(Metasequoia)
晴景/조상규
h:111
2020-09-10 23:17
평화의 탑
晴景/조상규
h:99
2020-08-31 07:38
평화의탑
晴景/조상규
h:116
2020-08-31 07:36
첨성대
晴景/조상규
h:74
2020-08-29 07:31
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
◆ 홈페이지에 게시된 사진작품은 본 사이트 를 감상을 목적으로 합니다. 저작권자와의 상의 없이 이용하거나 타 사이트 게재되는 것을 금지합니다 .◆
  Copyright(c) http://csgphoto.kr/Design by Mungogae All rights reserved.