DB_navi7
 

수국과 물레방아
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2021-07-04 09:50:37
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/2s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 85.00mm | 35mm equiv 85mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2021-07-04 09:59:14
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/4s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2021-07-04 09:59:14
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/4s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2021-07-04 10:20:18
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 2.0s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2021-07-04 10:38:59
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/2s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 85.00mm | 35mm equiv 85mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
수국과 물레방아
    
제목: 수국과 물레방아


사진가: 晴景/조상규 * http://csgphoto.pe.kr

등록일: 2021-07-07 17:54
조회수: 21


_DSC4054.jpg (1.86 MB)
_DSC4086.jpg (1.83 MB)

More files(3)...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨