DB_navi7
 

메타세쿼이아
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2022-05-14 11:57:12
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 2.5s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2022-05-14 11:58:11
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 2.5s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2022-05-14 11:58:50
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 2.5s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2022-05-14 11:59:40
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 2.5s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
메타세쿼이아
    
제목: 메타세쿼이아


사진가: 晴景/조상규 * http://csgphoto.pe.kr

등록일: 2022-05-15 08:48
조회수: 12


_DSC3601.jpg (1.06 MB)
_DSC3609.jpg (775.9 KB)

More files(2)...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
창원 해양드라마 세트장
晴景/조상규
h:3
2022-06-22 08:33
정읍 라벤더
晴景/조상규
h:12
2022-06-19 23:56
쑥섬 수국
晴景/조상규
h:17
2022-06-09 19:48
코스모스
晴景/조상규
h:14
2022-06-04 08:11
금계국
晴景/조상규
h:21
2022-05-31 08:55
대산 플라워랜드
晴景/조상규
h:20
2022-05-30 10:27
대산 플라워랜드
晴景/조상규
h:14
2022-05-30 10:25
반영
晴景/조상규
h:11
2022-05-28 16:49
창포원
晴景/조상규
h:19
2022-05-25 14:18
코스모스
晴景/조상규
h:15
2022-05-24 13:05
함안 둔치 꽃양귀비
晴景/조상규
h:12
2022-05-16 20:12
함안 둔치
晴景/조상규
h:15
2022-05-15 19:00
메타세쿼이아
晴景/조상규
h:12
2022-05-15 08:48
함양상림
晴景/조상규
h:44
2021-09-30 14:34
정자
晴景/조상규
h:62
2021-09-16 10:16
지안재
晴景/조상규
h:65
2021-09-12 15:26
수도사
晴景/조상규
h:50
2021-09-07 08:03
운해
晴景/조상규
h:65
2021-08-20 22:51
운해
晴景/조상규
h:41
2021-08-20 20:40
운해
晴景/조상규
h:34
2021-08-20 20:39
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 12   [다음 10개]
    
◆ 홈페이지에 게시된 사진작품은 본 사이트 를 감상을 목적으로 합니다. 저작권자와의 상의 없이 이용하거나 타 사이트 게재되는 것을 금지합니다 .◆
  Copyright(c) http://csgphoto.kr/Design by Mungogae All rights reserved.