DB_navi7
 

석방렴
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2020-11-15 17:54:31
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/3s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2020-11-15 18:15:41
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 20.0s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2020-11-15 18:04:45
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1.3s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 15.00mm | 35mm equiv 15mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
고성 석방렴
    
제목: 석방렴


사진가: 晴景/조상규 * http://csgphoto.pe.kr

등록일: 2020-11-19 10:16
조회수: 46 / 추천수: 1


_DSC3526.jpg (612.1 KB)
_DSC36160.jpg (473.1 KB)

More files(1)...

이 글(사진)을 추천 하신분들(1명)
무상
무상   2020-12-02 21:37:19
부러운작품에
한참을머물다갑니다
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
  
소등섬
晴景/조상규
h:9
2021-01-15 13:15
여명과 일출 야경
晴景/조상규
h:17
2020-12-28 13:27
여명
晴景/조상규
h:19
2020-12-25 09:57
야경
晴景/조상규
h:28
2020-12-13 08:48
야경
晴景/조상규
h:31
2020-12-11 09:29
여명
晴景/조상규
h:25
2020-12-10 07:54
야경
晴景/조상규
h:30
2020-12-09 09:28
용암사
晴景/조상규
h:22
2020-12-07 08:46
작업
晴景/조상규
h:30
2020-12-04 10:32
조명
晴景/조상규
h:36
2020-11-25 12:08
불꽃
晴景/조상규
h:32
2020-11-22 18:22
석방렴
晴景/조상규
h:46 c:2 v:1
2020-11-19 10:16
화포천
晴景/조상규
h:30
2020-11-17 06:04
석방렴(고성)
晴景/조상규
h:31
2020-11-16 01:25
집으로 가는길
晴景/조상규
h:34
2020-10-31 22:48
휴휴암 일출
晴景/조상규
h:57
2020-10-29 07:32
통영대교 야경
晴景/조상규
h:60
2020-10-26 20:08
통영대교야경
晴景/조상규
h:47 c:2 v:1
2020-10-26 20:07
임랑 물고기 등대
晴景/조상규
h:45
2020-10-23 13:27
밤 안개
晴景/조상규
h:27 c:2 v:1
2020-10-19 09:15
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 14   [다음 10개]
    
◆ 홈페이지에 게시된 사진작품은 본 사이트 를 감상을 목적으로 합니다. 저작권자와의 상의 없이 이용하거나 타 사이트 게재되는 것을 금지합니다 .◆
  Copyright(c) http://csgphoto.kr/Design by Mungogae All rights reserved.