DB_navi7
 

포리 소공원
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2021-06-01 05:49:38
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/20s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2021-06-01 06:05:38
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/50s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2021-05-28 05:26:56
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/3s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash fired; Compulsory flash mode; Return light
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2021-06-01 06:02:49
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/40s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
고령 포리 소공원


    
제목: 포리 소공원


사진가: 晴景/조상규 * http://csgphoto.pe.kr

등록일: 2021-06-01 21:24
조회수: 52


_DSC2242.jpg (900.6 KB)
_DSC2338.jpg (1.51 MB)

More files(2)...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
큰솔과 양배추
晴景/조상규
h:14
2021-07-25 09:10
엽기소나무와 별밤
晴景/조상규
h:6
2021-07-25 07:58
고성 해상 보도교
晴景/조상규
h:21
2021-06-28 16:08
포리 소공원
晴景/조상규
h:52
2021-06-01 21:24
반영
晴景/조상규
h:21
2021-05-31 13:07
느티나무
晴景/조상규
h:20
2021-05-31 13:05
야경
晴景/조상규
h:48
2021-05-14 17:26
학동유채
晴景/조상규
h:32
2021-04-16 11:06
위양지 여명
晴景/조상규
h:39
2021-04-12 08:32

晴景/조상규
h:36
2021-04-09 20:11
진달래 피어나는 종남산
晴景/조상규
h:43
2021-04-05 22:51
영도 복천사
晴景/조상규
h:62
2021-03-22 00:52
선상카페 석양
晴景/조상규
h:59
2021-02-21 12:12
여명
晴景/조상규
h:52
2021-02-20 20:20
선상카페 노을
晴景/조상규
h:44
2021-02-20 18:57
야경
晴景/조상규
h:43
2021-02-19 13:03
죽성 일출
晴景/조상규
h:57
2021-02-15 21:49
죽성 일출
晴景/조상규
h:60
2021-02-15 21:48
그리운 얼굴
晴景/조상규
h:83
2021-02-14 01:22
야경
晴景/조상규
h:76
2021-02-14 01:21
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 15   [다음 10개]
    
◆ 홈페이지에 게시된 사진작품은 본 사이트 를 감상을 목적으로 합니다. 저작권자와의 상의 없이 이용하거나 타 사이트 게재되는 것을 금지합니다 .◆
  Copyright(c) http://csgphoto.kr/Design by Mungogae All rights reserved.