DB_navi7
 

노송과 양배추
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2021-07-22 05:31:57
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/25s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-640 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2021-07-22 05:37:11
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/13s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-640 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2021-07-22 05:37:53
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/20s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-640 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2021-07-22 05:31:57
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/25s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-640 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2021-07-22 05:32:41
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/25s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-640 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash fired; Compulsory flash mode; Return light
정선에서!
    
제목: 노송과 양배추


사진가: 晴景/조상규 * http://csgphoto.pe.kr

등록일: 2021-07-25 09:10
조회수: 52


_DSC5976.jpg (1.03 MB)
_DSC6015.jpg (1.20 MB)

More files(3)...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
곰나루 솔
晴景/조상규
h:6
2021-09-14 10:16

晴景/조상규
h:11
2021-09-12 15:28
연인 상
晴景/조상규
h:9
2021-09-12 15:25
여명
晴景/조상규
h:9
2021-08-20 20:36
오도산에서 보는 여명
晴景/조상규
h:7
2021-08-19 12:42
축서사 야경
晴景/조상규
h:46
2021-08-16 09:35
야로대교
晴景/조상규
h:22
2021-08-15 20:45
상춘정
晴景/조상규
h:16
2021-08-04 20:29
노송과 양배추
晴景/조상규
h:52
2021-07-25 09:10
엽기소나무와 별밤
晴景/조상규
h:36
2021-07-25 07:58
고성 해상 보도교
晴景/조상규
h:44
2021-06-28 16:08
포리 소공원
晴景/조상규
h:68
2021-06-01 21:24
반영
晴景/조상규
h:47
2021-05-31 13:07
느티나무
晴景/조상규
h:27
2021-05-31 13:05
야경
晴景/조상규
h:60
2021-05-14 17:26
학동유채
晴景/조상규
h:38
2021-04-16 11:06
위양지 여명
晴景/조상규
h:48
2021-04-12 08:32

晴景/조상규
h:45
2021-04-09 20:11
진달래 피어나는 종남산
晴景/조상규
h:54
2021-04-05 22:51
영도 복천사
晴景/조상규
h:76
2021-03-22 00:52
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 16   [다음 10개]
    
◆ 홈페이지에 게시된 사진작품은 본 사이트 를 감상을 목적으로 합니다. 저작권자와의 상의 없이 이용하거나 타 사이트 게재되는 것을 금지합니다 .◆
  Copyright(c) http://csgphoto.kr/Design by Mungogae All rights reserved.