DB_navi7
 

위봉폭포
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2020-08-02 15:26:30
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/10s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2020-08-02 15:55:56
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/5s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 85.00mm | 35mm equiv 85mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2020-08-02 13:17:20
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/10s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2020-08-02 13:21:50
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/10s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2020-08-02 14:58:14
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/5s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2020-08-02 15:02:07
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/5s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2020-08-02 15:21:57
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/10s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2020-08-02 15:56:24
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/5s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 85.00mm | 35mm equiv 85mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
위봉산성의 동문 쪽에 있는 위봉폭포는 높이가 60m이며, 2단으로 쏟아지는 물줄기는 예로부터 완산 8경에 드는 절경으로 유명하다.
폭포 주변의 기암괴석과 울창한 숲이 빼어난 경관을 이루며, 특히 폭포 주변 바위에는 파란 이끼가 자라고 있다,
    
제목: 위봉폭포


사진가: 晴景/조상규 * http://csgphoto.pe.kr

등록일: 2020-08-03 09:00
조회수: 108


_DSC9279.jpg (1.75 MB)
_DSC9321.jpg (1.47 MB)

More files(6)...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
칠랑이 이끼계곡
晴景/조상규
h:33
2022-08-02 06:13
장전 이끼계곡
晴景/조상규
h:52
2022-07-30 16:03
용추폭포
晴景/조상규
h:79
2021-08-28 10:46
용추폭포
晴景/조상규
h:67
2021-08-28 10:40
장전계곡
晴景/조상규
h:79
2021-08-10 22:46
칠량이 계곡
晴景/조상규
h:75
2021-08-10 22:44
이끼폭포
晴景/조상규
h:89
2021-08-05 22:12
옥계폭포
晴景/조상규
h:137
2020-09-11 11:42
위봉폭포
晴景/조상규
h:168
2020-08-08 15:01
삼부연 폭포
晴景/조상규
h:224
2020-08-04 15:48
장각폭포
晴景/조상규
h:270
2020-08-04 15:38
재인폭포
晴景/조상규
h:242
2020-08-04 15:28
위봉폭포
晴景/조상규
h:143
2020-08-03 19:24
위봉폭포
晴景/조상규
h:108
2020-08-03 09:00
비둘기낭 폭포
晴景/조상규
h:115
2020-07-29 19:48
용연폭포
晴景/조상규
h:158
2020-07-27 01:01
구절폭포(용두폭포)
晴景/조상규
h:122
2020-07-25 10:55
장전폭포
晴景/조상규
h:133
2020-07-17 22:27
장전폭포
晴景/조상규
h:256 c:2 v:1
2020-07-17 20:59
김천 장전폭포
晴景/조상규
h:387
2020-07-16 20:38
1   2   3   4  
    
◆ 홈페이지에 게시된 사진작품은 본 사이트 를 감상을 목적으로 합니다. 저작권자와의 상의 없이 이용하거나 타 사이트 게재되는 것을 금지합니다 .◆
  Copyright(c) http://csgphoto.kr/Design by Mungogae All rights reserved.