DB_navi7
 

이끼폭포
NIKON CORPORATION | NIKON D600 | 2014-08-12 07:22:32
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 2.0s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 18.00mm | 35mm equiv 18mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D600 | 2014-08-12 06:56:13
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 2.5s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 20.00mm | 35mm equiv 20mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
칠량이 계곡
    
제목: 이끼폭포


사진가: 晴景/조상규 * http://csgphoto.pe.kr

등록일: 2021-08-05 22:12
조회수: 123


_DSC5183.jpg (1.19 MB)
_DSC5149.jpg (1.42 MB)
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
함양 용추폭포
晴景/조상규
h:29
2023-08-15 22:40
함양 용추폭포
晴景/조상규
h:24
2023-08-15 22:40
폭포
晴景/조상규
h:28
2023-07-16 08:14
장전계곡
晴景/조상규
h:24
2023-07-12 19:38
황계폭포
晴景/조상규
h:48
2023-05-09 22:02
칠랑이 이끼계곡
晴景/조상규
h:95
2022-08-02 06:13
장전 이끼계곡
晴景/조상규
h:114
2022-07-30 16:03
용추폭포
晴景/조상규
h:126
2021-08-28 10:46
용추폭포
晴景/조상규
h:103
2021-08-28 10:40
장전계곡
晴景/조상규
h:114
2021-08-10 22:46
칠량이 계곡
晴景/조상규
h:120
2021-08-10 22:44
이끼폭포
晴景/조상규
h:123
2021-08-05 22:12
옥계폭포
晴景/조상규
h:164
2020-09-11 11:42
위봉폭포
晴景/조상규
h:199
2020-08-08 15:01
삼부연 폭포
晴景/조상규
h:252
2020-08-04 15:48
장각폭포
晴景/조상규
h:307
2020-08-04 15:38
재인폭포
晴景/조상규
h:275
2020-08-04 15:28
위봉폭포
晴景/조상규
h:180
2020-08-03 19:24
위봉폭포
晴景/조상규
h:134
2020-08-03 09:00
비둘기낭 폭포
晴景/조상규
h:143
2020-07-29 19:48
1   2   3   4  
    
◆ 홈페이지에 게시된 사진작품은 본 사이트 를 감상을 목적으로 합니다. 저작권자와의 상의 없이 이용하거나 타 사이트 게재되는 것을 금지합니다 .◆
  Copyright(c) http://csgphoto.kr/Design by Mungogae All rights reserved.