DB_navi7
 

용연폭포
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2020-07-26 16:38:22
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 13.0s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2020-07-26 16:39:40
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 13.0s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2020-07-26 16:42:08
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/3s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2020-07-26 16:55:57
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/4s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2020-07-26 16:55:59
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/3s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2020-07-26 16:58:41
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/6s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 85.00mm | 35mm equiv 85mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2020-07-26 17:02:04
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/8s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 85.00mm | 35mm equiv 85mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
신문왕이 용이 된 김유신과 문무왕으로부터 신비한 힘을 가진 옥대와 만파식적을 선물받아 회궁하면서 기림사 옆 계곡에서 점심을 먹었다. 옥대에 새겨진 문양조각 하나를 떼어 개천에 놓았는데 용이 되어 하늘로 올랐다는 용연폭포는 천년이 넘도록 푸르게 흐르고 있다.
    
제목: 용연폭포


사진가: 晴景/조상규 * http://csgphoto.pe.kr

등록일: 2020-07-27 01:01
조회수: 185


_DSC8960.jpg (1.35 MB)
_DSC8968.jpg (1.70 MB)

More files(5)...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
함양 용추폭포
晴景/조상규
h:29
2023-08-15 22:40
함양 용추폭포
晴景/조상규
h:24
2023-08-15 22:40
폭포
晴景/조상규
h:28
2023-07-16 08:14
장전계곡
晴景/조상규
h:24
2023-07-12 19:38
황계폭포
晴景/조상규
h:48
2023-05-09 22:02
칠랑이 이끼계곡
晴景/조상규
h:95
2022-08-02 06:13
장전 이끼계곡
晴景/조상규
h:114
2022-07-30 16:03
용추폭포
晴景/조상규
h:126
2021-08-28 10:46
용추폭포
晴景/조상규
h:103
2021-08-28 10:40
장전계곡
晴景/조상규
h:114
2021-08-10 22:46
칠량이 계곡
晴景/조상규
h:120
2021-08-10 22:44
이끼폭포
晴景/조상규
h:123
2021-08-05 22:12
옥계폭포
晴景/조상규
h:164
2020-09-11 11:42
위봉폭포
晴景/조상규
h:198
2020-08-08 15:01
삼부연 폭포
晴景/조상규
h:252
2020-08-04 15:48
장각폭포
晴景/조상규
h:307
2020-08-04 15:38
재인폭포
晴景/조상규
h:275
2020-08-04 15:28
위봉폭포
晴景/조상규
h:180
2020-08-03 19:24
위봉폭포
晴景/조상규
h:134
2020-08-03 09:00
비둘기낭 폭포
晴景/조상규
h:143
2020-07-29 19:48
1   2   3   4  
    
◆ 홈페이지에 게시된 사진작품은 본 사이트 를 감상을 목적으로 합니다. 저작권자와의 상의 없이 이용하거나 타 사이트 게재되는 것을 금지합니다 .◆
  Copyright(c) http://csgphoto.kr/Design by Mungogae All rights reserved.