DB_navi7
 

황계폭포
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2023-05-08 10:07:19
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/200s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2023-05-08 10:20:28
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/30s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2023-05-08 10:44:57
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 8.0s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2023-05-08 10:06:21
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/200s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2023-05-08 09:55:18
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 8.0s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2023-05-08 09:55:18
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 8.0s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2023-05-08 09:58:03
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/100s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 14.00mm | 35mm equiv 14mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
주위의 아름다운 경치와 잘 어울리는 명소로 구장산 계류가 풍광명미하고, 주변의 암벽이 병풍처럼 둘러쳐져 험준하다. 경치 또한 절경이라, 20여미터 높이 절벽위에서 떨어지는 폭음은 뇌명과 같고, 수량의 다과는 다소 다르나 마를때가 없어 한 여름에도 더위를 잊게한다. 1단 폭포 밑소는 명주실 한꾸리가 다들어 가도 닿지 않을 정도로 깊다하여 용이 살았다는 전설이 전해오고, 옛 선비들이 승경에 도취하여, 저 유명한 중국의 여산폭포에 비유하기도 하였다
    
제목: 황계폭포


사진가: 晴景/조상규 * http://csgphoto.pe.kr

등록일: 2023-05-09 22:02
조회수: 48


_DSC7503.jpg (2.10 MB)
_DSC7512.jpg (2.24 MB)

More files(5)...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
함양 용추폭포
晴景/조상규
h:29
2023-08-15 22:40
함양 용추폭포
晴景/조상규
h:24
2023-08-15 22:40
폭포
晴景/조상규
h:28
2023-07-16 08:14
장전계곡
晴景/조상규
h:24
2023-07-12 19:38
황계폭포
晴景/조상규
h:48
2023-05-09 22:02
칠랑이 이끼계곡
晴景/조상규
h:95
2022-08-02 06:13
장전 이끼계곡
晴景/조상규
h:114
2022-07-30 16:03
용추폭포
晴景/조상규
h:126
2021-08-28 10:46
용추폭포
晴景/조상규
h:103
2021-08-28 10:40
장전계곡
晴景/조상규
h:114
2021-08-10 22:46
칠량이 계곡
晴景/조상규
h:120
2021-08-10 22:44
이끼폭포
晴景/조상규
h:124
2021-08-05 22:12
옥계폭포
晴景/조상규
h:164
2020-09-11 11:42
위봉폭포
晴景/조상규
h:199
2020-08-08 15:01
삼부연 폭포
晴景/조상규
h:252
2020-08-04 15:48
장각폭포
晴景/조상규
h:307
2020-08-04 15:38
재인폭포
晴景/조상규
h:275
2020-08-04 15:28
위봉폭포
晴景/조상규
h:180
2020-08-03 19:24
위봉폭포
晴景/조상규
h:134
2020-08-03 09:00
비둘기낭 폭포
晴景/조상규
h:143
2020-07-29 19:48
1   2   3   4  
    
◆ 홈페이지에 게시된 사진작품은 본 사이트 를 감상을 목적으로 합니다. 저작권자와의 상의 없이 이용하거나 타 사이트 게재되는 것을 금지합니다 .◆
  Copyright(c) http://csgphoto.kr/Design by Mungogae All rights reserved.