DB_navi7
 

황계폭포
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2019-08-23 13:35:18
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 2.5s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2019-07-29 09:47:05
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 5.0s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2019-08-23 13:16:03
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2019-08-23 13:19:34
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/125s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
주위의 아름다운 경치와 잘 어울리는 명소로 구장산 계류가 풍광명미하고, 주변의 암벽이 병풍처럼 둘러쳐져 험준하다. 경치 또한 절경이라, 2
0여미터 높이 절벽위에서 떨어지는 폭음은 뇌명과 같고, 수량의 다과는 다소 다르나 마를때가 없어 한 여름에도 더위를 잊게한다.
폭우가 내린 후 방문하면 웅장한 모습을 볼수가 있다.
    
제목: 황계폭포


사진가: 晴景/조상규 * http://csgphoto.pe.kr

등록일: 2020-02-25 03:12
조회수: 152


7fd114b58e3066cff071....jpg (1.46 MB)
21c1eba73a5cad8f092b....jpg (2.02 MB)

More files(2)...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
관음굴 이끼폭포
晴景/조상규
h:113
2020-02-25 14:51
관창폭포
晴景/조상규
h:89
2020-02-25 14:43
호박소
晴景/조상규
h:43
2020-02-25 14:33
실폭포
晴景/조상규
h:61
2020-02-25 14:24
용추 계단폭포
晴景/조상규
h:67
2020-02-25 08:20
원적사 계곡
晴景/조상규
h:82
2020-02-25 08:12
청암사 계곡
晴景/조상규
h:53
2020-02-25 07:49
파래소폭포
晴景/조상규
h:42
2020-02-25 07:44
한우산 사방폭포
晴景/조상규
h:43
2020-02-25 06:25
홍룡폭포
晴景/조상규
h:41
2020-02-25 06:22
황계폭포
晴景/조상규
h:152
2020-02-25 03:12
 1   2   3   4 
    
◆ 홈페이지에 게시된 사진작품은 본 사이트 를 감상을 목적으로 합니다. 저작권자와의 상의 없이 이용하거나 타 사이트 게재되는 것을 금지합니다 .◆
  Copyright(c) http://csgphoto.kr/Design by Mungogae All rights reserved.