DB_navi7
 

원적사 계곡
NIKON CORPORATION | NIKON D700 | 2011-05-27 16:32:16
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 2.0s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Not Fired
NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2009-07-19 11:11:27
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/6s | F16.0 | 0.00 EV | ISO-400 | 18.00mm | 35mm equiv 27mm | Not Fired
NIKON CORPORATION | NIKON D700 | 2011-05-27 16:32:16
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 2.0s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Not Fired
NIKON CORPORATION | NIKON D700 | 2011-05-27 16:32:16
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 2.0s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-200 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Not Fired
NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2009-07-19 11:08:59
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/6s | F16.0 | 0.00 EV | ISO-400 | 24.00mm | 35mm equiv 36mm | Not Fired
NIKON CORPORATION | NIKON D300 | 2009-07-19 10:54:43
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/6s | F16.0 | 0.00 EV | ISO-400 | 18.00mm | 35mm equiv 27mm | Not Fired
소백산맥 남동사면에 위치한 서고동저형의 지형으로 낙동강 본류가 동부지방을 관통하여 산과 물, 자연자원 풍부하고, 경상북도 서북부 내륙지방으로, 국토의 중심부에 위치한 지역이다.
원적사 입구 우측 계곡 에는 큰 바위가 하마 형상을 하고 물을 마는 모양이다 계곡물은 맑고 청량하다.
    
제목: 원적사 계곡


사진가: 晴景/조상규 * http://csgphoto.pe.kr

등록일: 2020-02-25 08:12
조회수: 81


6c7b3b8e4dc231f1fec0....jpg (851.2 KB)
0065a02dfe2bb44cc968....jpg (874.5 KB)

More files(4)...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
관음굴 이끼폭포
晴景/조상규
h:113
2020-02-25 14:51
관창폭포
晴景/조상규
h:89
2020-02-25 14:43
호박소
晴景/조상규
h:43
2020-02-25 14:33
실폭포
晴景/조상규
h:61
2020-02-25 14:24
용추 계단폭포
晴景/조상규
h:67
2020-02-25 08:20
원적사 계곡
晴景/조상규
h:81
2020-02-25 08:12
청암사 계곡
晴景/조상규
h:53
2020-02-25 07:49
파래소폭포
晴景/조상규
h:42
2020-02-25 07:44
한우산 사방폭포
晴景/조상규
h:43
2020-02-25 06:25
홍룡폭포
晴景/조상규
h:41
2020-02-25 06:22
황계폭포
晴景/조상규
h:152
2020-02-25 03:12
 1   2   3   4 
    
◆ 홈페이지에 게시된 사진작품은 본 사이트 를 감상을 목적으로 합니다. 저작권자와의 상의 없이 이용하거나 타 사이트 게재되는 것을 금지합니다 .◆
  Copyright(c) http://csgphoto.kr/Design by Mungogae All rights reserved.