DB_navi7
 

이슬
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2022-05-14 08:26:15
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/250s | F8.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 105.00mm | 35mm equiv 105mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2022-05-14 09:01:27
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-64 | 105.00mm | 35mm equiv 105mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2022-05-14 09:08:22
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/250s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-64 | 105.00mm | 35mm equiv 105mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2022-05-14 09:06:15
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/250s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-64 | 105.00mm | 35mm equiv 105mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2022-05-14 09:08:54
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/250s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-64 | 105.00mm | 35mm equiv 105mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
함안둔치에서!
    
제목: 이슬


사진가: 晴景/조상규 * http://csgphoto.pe.kr

등록일: 2022-05-15 19:06
조회수: 15


_DSC3215.jpg (852.5 KB)
_DSC3290.jpg (1.00 MB)

More files(3)...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
z스키
晴景/조상규
h:13
2022-06-06 08:33
승마
晴景/조상규
h:20 c:1 v:1
2022-06-05 09:55
나비
晴景/조상규
h:14
2022-05-15 19:07
이슬
晴景/조상규
h:15
2022-05-15 19:06
갱갱이풀
晴景/조상규
h:14
2022-04-07 20:11
이슬 결빙
晴景/조상규
h:27
2022-02-17 14:34
거미줄 이슬
晴景/조상규
h:31
2022-02-10 19:08
원앙새
晴景/조상규
h:26
2022-02-08 21:08
포토아트
晴景/조상규
h:28
2022-01-24 20:42
이슬 결빙
晴景/조상규
h:27
2022-01-18 10:06
원앙새 비상
晴景/조상규
h:18
2022-01-08 20:40
오리
晴景/조상규
h:16
2022-01-08 20:35
철새들
晴景/조상규
h:19
2021-12-20 07:57
거미줄에 이슬
晴景/조상규
h:35
2021-11-26 19:38
가을하천
晴景/조상규
h:25
2021-11-26 14:34
가을연못
晴景/조상규
h:34
2021-11-18 17:11
가을나무
晴景/조상규
h:33
2021-11-09 00:02
거미줄에 이슬
晴景/조상규
h:24
2021-11-03 22:48
나비
晴景/조상규
h:15
2021-11-03 22:47
이슬과 잠자리
晴景/조상규
h:27
2021-11-03 22:46
1   2   3   4   5   6  
    
◆ 홈페이지에 게시된 사진작품은 본 사이트 를 감상을 목적으로 합니다. 저작권자와의 상의 없이 이용하거나 타 사이트 게재되는 것을 금지합니다 .◆
  Copyright(c) http://csgphoto.kr/Design by Mungogae All rights reserved.