DB_navi7
 

해양 드라마 세트장
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2021-06-24 15:54:46
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/160s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2021-06-24 15:50:32
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/160s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2021-06-24 15:56:23
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/160s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2021-06-24 16:02:20
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/250s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
창원시 주변에 가볼 만한 곳으로 추천하는 해양드라마 세트장은 마산의
아름다운 해안을 배경으로 2010년 4월 드라마세트장으로 조성된 이후
각종 드라마와 영화 촬영지로 유명한 곳이다.
    
제목: 해양 드라마 세트장


사진가: 晴景/조상규 * http://csgphoto.pe.kr

등록일: 2021-06-25 19:41
조회수: 22


_DSC3495.jpg (1.73 MB)
_DSC3478.jpg (1.69 MB)

More files(2)...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
개개비 노래
晴景/조상규
h:11
2021-07-14 22:11
해양 드라마 세트장
晴景/조상규
h:22
2021-06-25 19:41
밀밭과 메타세쿼이아
晴景/조상규
h:48
2021-04-30 22:42
반영
晴景/조상규
h:27
2021-04-20 09:15
그리운 얼굴
晴景/조상규
h:43
2021-02-15 19:51
물방울
晴景/조상규
h:47 c:1 v:1
2021-01-25 12:44
경주 불국사
晴景/조상규
h:47
2021-01-21 20:53
형상
晴景/조상규
h:42
2021-01-17 22:37
이끼계곡
晴景/조상규
h:44
2021-01-16 09:33
봉천사
晴景/조상규
h:55
2020-12-27 14:38

晴景/조상규
h:45
2020-12-24 12:28
가을하천
晴景/조상규
h:40
2020-12-22 15:07
미술작업
晴景/조상규
h:46
2020-12-22 09:31
대봉늪
晴景/조상규
h:78
2020-12-19 12:31
형상
晴景/조상규
h:53
2020-09-15 12:34
수련
晴景/조상규
h:99
2020-07-14 17:04
쉼터
晴景/조상규
h:141
2020-07-09 18:05
개개비
晴景/조상규
h:113
2020-07-09 16:15
잠자리
晴景/조상규
h:102
2020-07-09 08:16
장노출
晴景/조상규
h:89
2020-06-24 08:37
1   2   3   4   5  
    
◆ 홈페이지에 게시된 사진작품은 본 사이트 를 감상을 목적으로 합니다. 저작권자와의 상의 없이 이용하거나 타 사이트 게재되는 것을 금지합니다 .◆
  Copyright(c) http://csgphoto.kr/Design by Mungogae All rights reserved.