DB_navi7
 

오륙도 유체
SONY | ILCE-7RM2 | 2022-03-31 16:06:47
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/8s | F20.0 | 0.00 EV | ISO-50 | 26.00mm | 35mm equiv 26mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
SONY | ILCE-7RM2 | 2022-03-31 16:22:44
Aperture Priority | Multi-Segment | Auto WB | 1/40s | F13.0 | 0.00 EV | ISO-125 | 34.00mm | 35mm equiv 34mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
어제입니다.
    
제목: 오륙도 유체


사진가: 이승운 * http://cafe.daum.net/photo3577

등록일: 2022-04-01 12:22
조회수: 15 / 추천수: 1


DSC00841_9.jpg (1.42 MB)
DSC00886_9.jpg (1.74 MB)


이 글(사진)을 추천 하신분들(1명)
晴景/조상규
晴景/조상규   2022-04-01 17:20:17
오륙도 유채꽃과 수선화 감사합니다!
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
  
다릿돌
이승운
h:7 c:1 v:1
2022-06-16 12:10
반디불
이승운
h:7 c:1 v:1
2022-06-16 12:06
법주사
무상
h:6 c:1 v:1
2022-06-15 22:22
물금역
금강송
h:6 c:1 v:1
2022-06-15 20:40
백로 육추
부산갈매기
h:7 c:1 v:1
2022-06-09 20:57
청사포 아침
이승운
h:10 c:1 v:1
2022-05-29 12:10
제14회 울산대공원 장미축제
이승운
h:10 c:1 v:1
2022-05-29 12:09
의성작약
무상
h:8 c:1 v:1
2022-05-19 22:23
의성작약
무상
h:13 c:1 v:1
2022-05-17 23:54
석탑
무상
h:13 c:1 v:1
2022-05-14 21:30
아가 다람쥐의 나들이.
부산갈매기
h:23 c:1 v:1
2022-04-21 21:06
김천연화지
무상
h:13 c:1 v:1
2022-04-10 18:55
벚꽃낙화
이승운
h:13 c:1 v:1
2022-04-10 12:06
산수유마을봄
무상
h:17 c:1 v:1
2022-04-07 12:02
삼릉의 봄
이승운
h:21 c:1 v:1
2022-04-06 09:50
쌍계사 벗꽃.
부산갈매기
h:20 c:1 v:1
2022-04-03 04:26
해운대 달맞이 길 벚꽃
이승운
h:20 c:1 v:1
2022-04-01 12:26
오륙도 유체
이승운
h:15 c:1 v:1
2022-04-01 12:22
산동 산수유.
부산갈매기
h:15 c:1 v:1
2022-03-30 15:30
오륙도 수선화
이승운
h:16 c:1 v:1
2022-03-24 19:03
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  .. 27   [다음 10개]
    
◆ 홈페이지에 게시된 사진작품은 본 사이트 를 감상을 목적으로 합니다. 저작권자와의 상의 없이 이용하거나 타 사이트 게재되는 것을 금지합니다 .◆
  Copyright(c) http://csgphoto.kr/Design by Mungogae All rights reserved.