DB_navi7
 

노루귀
NIKON CORPORATION | NIKON D200 | 2008-02-25 14:50:02
Manual | Spot | Manual WB | 1/10s | F8.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 105.00mm | 35mm equiv 157mm | Not Fired
NIKON CORPORATION | NIKON D200 | 2008-02-25 15:06:38
Manual | Spot | Manual WB | 1/8s | F8.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 105.00mm | 35mm equiv 157mm | Not Fired
NIKON CORPORATION | NIKON D200 | 2008-03-01 13:35:54
Manual | Spot | Manual WB | 1/50s | F8.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 105.00mm | 35mm equiv 157mm | Not Fired
NIKON CORPORATION | NIKON D200 | 2008-03-01 13:51:56
Manual | Spot | 1/13s | F8.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 105.00mm | Not Fired
NIKON CORPORATION | NIKON D200 | 2008-03-01 13:54:35
Manual | Spot | Auto WB | 1/13s | F8.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 105.00mm | 35mm equiv 157mm | Not Fired
NIKON CORPORATION | NIKON D700 | 2011-03-04 11:26:11
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/320s | F5.6 | 0.00 EV | ISO-200 | 85.00mm | 35mm equiv 85mm | Not Fired
노루귀
    
제목: 노루귀


사진가: 晴景/조상규 * http://csgphoto.pe.kr

등록일: 2021-02-18 20:17
조회수: 34


DSC_0004_복사.jpg (412.6 KB)
DSC_0014_복사.jpg (581.1 KB)

More files(4)...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
수박풀꽃
晴景/조상규
h:22
2021-08-24 08:26
해바라기꽃
晴景/조상규
h:53
2021-07-19 11:05
능소화
晴景/조상규
h:35
2021-07-19 11:04
얼레지 흰색
晴景/조상규
h:73
2021-03-23 21:10
노루귀
晴景/조상규
h:63
2021-03-15 12:15
노루귀
晴景/조상규
h:79
2021-03-15 12:13
꿩의바람꽃
晴景/조상규
h:116
2021-03-14 21:31
노루귀
晴景/조상규
h:53
2021-03-10 22:53
변산 바람꽃
晴景/조상규
h:60
2021-03-06 22:16
개 복수초
晴景/조상규
h:52
2021-03-06 22:15
빙화
晴景/조상규
h:43
2021-03-04 20:38
복수초
晴景/조상규
h:59
2021-02-25 17:22
복수초
晴景/조상규
h:47
2021-02-25 17:02
노루귀 청색
晴景/조상규
h:40
2021-02-18 20:19
노루귀
晴景/조상규
h:34
2021-02-18 20:17
가을 수련잎
晴景/조상규
h:67
2020-11-08 19:52
노랑 망태 버섯
晴景/조상규
h:103
2020-08-14 15:37
홍연
晴景/조상규
h:98
2020-07-15 21:46
수련
晴景/조상규
h:115
2020-07-14 17:03
홍연
晴景/조상규
h:81
2020-07-14 17:01
1   2   3   4   5   6   7  
    
◆ 홈페이지에 게시된 사진작품은 본 사이트 를 감상을 목적으로 합니다. 저작권자와의 상의 없이 이용하거나 타 사이트 게재되는 것을 금지합니다 .◆
  Copyright(c) http://csgphoto.kr/Design by Mungogae All rights reserved.