DB_navi7
 

위봉폭포
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2020-08-02 15:25:08
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/10s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2020-08-02 15:56:23
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/5s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 85.00mm | 35mm equiv 85mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2020-08-02 15:21:03
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/10s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2020-08-02 15:53:34
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/5s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 85.00mm | 35mm equiv 85mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
전북 완주 위봉폭포
    
제목: 위봉폭포


사진가: 晴景/조상규 * http://csgphoto.pe.kr

등록일: 2020-08-03 19:24
조회수: 193


_DSC9275.jpg (1.19 MB)
_DSC9351.jpg (1.65 MB)

More files(2)...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
함양 용추폭포
晴景/조상규
h:44
2023-08-15 22:40
함양 용추폭포
晴景/조상규
h:41
2023-08-15 22:40
폭포
晴景/조상규
h:47
2023-07-16 08:14
장전계곡
晴景/조상규
h:39
2023-07-12 19:38
황계폭포
晴景/조상규
h:64
2023-05-09 22:02
칠랑이 이끼계곡
晴景/조상규
h:106
2022-08-02 06:13
장전 이끼계곡
晴景/조상규
h:127
2022-07-30 16:03
용추폭포
晴景/조상규
h:135
2021-08-28 10:46
용추폭포
晴景/조상규
h:111
2021-08-28 10:40
장전계곡
晴景/조상규
h:126
2021-08-10 22:46
칠량이 계곡
晴景/조상규
h:128
2021-08-10 22:44
이끼폭포
晴景/조상규
h:134
2021-08-05 22:12
옥계폭포
晴景/조상규
h:173
2020-09-11 11:42
위봉폭포
晴景/조상규
h:208
2020-08-08 15:01
삼부연 폭포
晴景/조상규
h:262
2020-08-04 15:48
장각폭포
晴景/조상규
h:318
2020-08-04 15:38
재인폭포
晴景/조상규
h:285
2020-08-04 15:28
위봉폭포
晴景/조상규
h:193
2020-08-03 19:24
위봉폭포
晴景/조상규
h:144
2020-08-03 09:00
비둘기낭 폭포
晴景/조상규
h:153
2020-07-29 19:48
1   2   3   4  
    
◆ 홈페이지에 게시된 사진작품은 본 사이트 를 감상을 목적으로 합니다. 저작권자와의 상의 없이 이용하거나 타 사이트 게재되는 것을 금지합니다 .◆
  Copyright(c) http://csgphoto.kr/Design by Mungogae All rights reserved.