DB_navi7
 

칠랑이 이끼계곡
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2022-07-28 13:59:02
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 0.8s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2022-07-28 12:54:34
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1/4s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2022-07-28 13:03:40
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 3.0s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2022-07-28 13:04:00
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 3.0s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2022-07-28 13:10:43
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1.0s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2022-07-28 13:17:05
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1.3s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2022-07-28 13:20:24
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1.3s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
NIKON CORPORATION | NIKON D810 | 2022-07-28 13:50:26
Manual | Multi-Segment | Manual WB | 1.0s | F11.0 | 0.00 EV | ISO-64 | 24.00mm | 35mm equiv 24mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
https://csgphoto.tistory.com/61
    
제목: 칠랑이 이끼계곡


사진가: 晴景/조상규 * http://csgphoto.pe.kr

등록일: 2022-08-02 06:13
조회수: 29


_DSC0006.jpg (1.70 MB)
_DSC9863.jpg (2.35 MB)

More files(6)...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
칠랑이 이끼계곡
晴景/조상규
h:29
2022-08-02 06:13
장전 이끼계곡
晴景/조상규
h:37
2022-07-30 16:03
용추폭포
晴景/조상규
h:76
2021-08-28 10:46
용추폭포
晴景/조상규
h:65
2021-08-28 10:40
장전계곡
晴景/조상규
h:77
2021-08-10 22:46
칠량이 계곡
晴景/조상규
h:71
2021-08-10 22:44
이끼폭포
晴景/조상규
h:87
2021-08-05 22:12
옥계폭포
晴景/조상규
h:134
2020-09-11 11:42
위봉폭포
晴景/조상규
h:166
2020-08-08 15:01
삼부연 폭포
晴景/조상규
h:220
2020-08-04 15:48
장각폭포
晴景/조상규
h:263
2020-08-04 15:38
재인폭포
晴景/조상규
h:234
2020-08-04 15:28
위봉폭포
晴景/조상규
h:140
2020-08-03 19:24
위봉폭포
晴景/조상규
h:106
2020-08-03 09:00
비둘기낭 폭포
晴景/조상규
h:113
2020-07-29 19:48
용연폭포
晴景/조상규
h:155
2020-07-27 01:01
구절폭포(용두폭포)
晴景/조상규
h:117
2020-07-25 10:55
장전폭포
晴景/조상규
h:130
2020-07-17 22:27
장전폭포
晴景/조상규
h:246 c:2 v:1
2020-07-17 20:59
김천 장전폭포
晴景/조상규
h:381
2020-07-16 20:38
1   2   3   4  
    
◆ 홈페이지에 게시된 사진작품은 본 사이트 를 감상을 목적으로 합니다. 저작권자와의 상의 없이 이용하거나 타 사이트 게재되는 것을 금지합니다 .◆
  Copyright(c) http://csgphoto.kr/Design by Mungogae All rights reserved.